Thursday, 07/07/2022 - 19:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Trịnh Xuân Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban
  • Giới thiệu sơ bộ:

   11A3

 • Phan Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trường ban
  • Giới thiệu sơ bộ:

   10A6

 • Hồ Ngọc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   10A5