Thursday, 07/07/2022 - 20:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Bùi Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Võ Đình Luật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán - Tin
 • Phạm Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
 • Lê Thị Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
 • Lưu Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân