Thursday, 07/07/2022 - 20:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Lê Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vũ Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân