Thursday, 07/07/2022 - 20:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Võ Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hoàng Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân