Thursday, 07/07/2022 - 20:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Lê Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân GDQP
 • Trần Duy Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân GDQP
 • Tống Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
 • Lê Thị Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT