Thursday, 07/07/2022 - 20:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 • Bùi Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Đào Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Lê Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Tánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn