Thứ năm, 07/07/2022 - 20:36|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

mộ số hình ảnh về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng của Đoàn, năm học 2020-2021


đồng chí Hoàng Sỹ Tuấn tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng của Đoàn và học tập 4 bài học lý luận chính trị