Thursday, 07/07/2022 - 19:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - TRƯỜNG HỌC ĐIỂN HÌNH VỀ MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH: TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SAO KIM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - TRƯỜNG HỌC ĐIỂN HÌNH VỀ MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH: TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SAO KIM

Thực hiện công văn số 685/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc triển khai tổ chức xây dựng trường học điển hình về môi trường dạy ...